Rokovi prijava

VAŽNA OBAVIJEST:
Dragi potencijalni studenti,
Obzirom na BREXIT i odluke UK vlade generacija 2020/21 je ZADNJA GENERACIJA koja će otići u Veliku Britaniju studirati praktički „besplatno“ – detalje o financiranju kompletnog školovanja za EU studente molim vas pročitajte OVDJE.

Iako je proces prijava za jesenski rok završio i nema daljnjih upisa za jesen 2020 SVIMA onima koji to žele pruža se ODLIČNA PRILIKA da upišu smjerove koji započinju u siječnju ili veljači 2021!!!

To konkretno znači da postoji i dalje određeni broj Univerziteta u UK-u koji primaju prijave i upisuju studente i na DODIPLOMSKE i na DIPLOMSKE smjerove koji će započeti sa predavanjima u SIJEČNJU/ VELJAČI 2021.

Studenti koji započnu svoju studijsku godinu u siječnju/veljači 2021. još uvijek spadaju u školsku godinu 2020/21 i imaju SVA dosadašnja prava EU studenata!

S toga molim sve potencijalne studente koji bi htjeli iskoristiti ovu „zadnju priliku“ da svakako obave sve što je potrebno za prijavu najkasnije do 01.12.2020.

> POPIS UNIVERZITETA I SMJEROVA DOSTUPNIH ZA UPIS U SIJEČNJU/ VELJAČI 2021.