Cene naših uslug


Vsa pomoč in svetovanje so na začetku za vas BREZPLAČNI!

Na naših straneh lahko najdete fakultete in smeri, ki vas zanimajo ter nam pošljete povpraševanje, izpolnite obrazec in nam ga pošljite v preverjanje – tukaj smo zato, da vam nudimo pomoč.

Po izbiri željene univerze in smeri, na katero bi se želeli prijaviti, začnemo z uradno prijavo. Uradna prijava vključuje podpis “Pogodbe o posredovanju in svetovanju pri vpisu na izbrani študij” in plačilo pristojbine o posredovanju, ki se poravna po podpisu pogodbe. Primer pogodbe lahko najdete pod tem besedilom. Plačilo storitev je potrebno plačati po podpisu te pogodbe.

Kaj nudimo:

  • pravočasno in podrobno obveščanje študenta o vseh smereh študija, vseh univerzah, ki so na voljo, vpisnih rokih in pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za vpis
  • pravočasno pridobiti od študenta vse informacijo in vso dokumentacijo, potrebno za potrditev, ali študent zadovoljuje vse potrebne pogoje za vpis na študij
  • svetovanje o najboljši možni izbiri ene ali več smeri
  • pomoč in svetovanje študentu pri zbiranju dokumentacije, potrebne za prijavo na izbrane smeri (npr. pomoč pri pisanju motivacijskega pisma, uradne prijave, lektoriranje…)
  • pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije za študentsko posojilo v Veliki Britaniji
  • izvedbo uradne prijave na izbrane študije
  • posredovanje v komunikaiji med fakulteto in študentom tekom celotnega postopka.
  • prijave, vse do sprejete odločitve o sprejemu študenta na izbrani študij
  • organizacijo opravljanja izpita iz angleškega jezika (TESA ali UCB test), odvisno od zahtev izbrane fakultete – v primeru, da izbrana smer zahteva opravljanje drugega testa iz angleščine, je študent dolžan sam pokriti strošek tega testa
  • v času celotnega postopka prijave in vpisa nuditi študentu profesionalno pomoč in podporo

University College
Birmingham¹
118 eur (PDV u cijeni)
PREDDIPLOMSKI
149 eur (PDV u cijeni)
DIPLOMSKI
Nottingham Trent
University²
118 eur (PDV u cijeni)
PREDDIPLOMSKI
149 eur (PDV u cijeni)
DIPLOMSKI
Mešana
izbira *
170 eur kn (PDV u cijeni)
PREDDIPLOMSKI
281 eur (PDV u cijeni)
DIPLOMSKI
Vse druge
univerze
222 eur (PDV u cijeni)
PREDDIPLOMSKI
413 eur (PDV u cijeni)
DIPLOMSKI

* Mešana izbira – UCB¹ i/ili NTU² + katera koli druga univerza

MAX broj smjerova za preddiplomski: 5
MAX broj smjerova za diplomski: 3