‘OBRAZOVANJE I RAD’ – IRSKA


Ovdje možete pronaći najbitnije informacije o programu dostupnom za djelatnike u zdravstvu i njegovatelje u Irskoj!

B&B NURSING LTD (Agencija za školovanje, usavršavanje i pripremu medicinskog osoblja)

INFINITE TRAINING AND PLACEMENTS LTD (Agencija za školovanje i zapošljavanje u zdravstvu)

Svrha
Pružanje profesionalne pomoći i školovanje potencijalnih kandidata iz Hrvatske koji su spremni na preseljenje u Irsku, s ciljem da uspješno završe programe zdravstvene njege te pronađu siguran posao u zdravstvenom sektoru u Irskoj.

Ciljevi

 • pronaći odgovarajuće i sposobne kandidate koji imaju potrebne vještine i želju za radom u Irskoj
 • odabranim kandidatima pomoći s preseljenjem u Irsku i usavršavanjem njihovog obrazovanja
 • pomoći kandidatima da završe odabrani program edukacije u roku od 6-8 mjeseci
 • omogućiti program učenja engleskog jezika kandidatima kojima je potrebno bolje znanje i napredak
 • pružiti pomoć pri traženju odgovarajućeg posla i životu u Irskoj

Opis programa

Program ima dva različita smjera:

 • Prvi smjer za kandidate koji su završili srednju školu s predmetom biologije kao dijelom nastavnog programa (gimnazije i strukovne škole koje imaju biologiju u svom programu minimalno 2 godine)
 • Drugi smjer za medicinske sestre registrirane u Hrvatskoj komori medicinskih sestara (Croatian Nursing Authority), koje ispunjavaju uvjete za registraciju u Irski odbor medicinskih sestara i primalja (Nursing & Midwifery Board of Ireland)

Gornja dobna granica za oba programa je 40 godina.

 

ZNAČAJKE PROGRAMA ‘Obrazovanje i rad’

Tečaj za asistente u zdravstvu

 • odgovarajući kandidati s dobrim jezičnim vještinama mogu se priključiti ovom programu te osigurati posao asistenta u zdravstvu u različitim medicinskim ustavnovama u Irskoj
 • trajanje tečaja – 8 mjeseci
 • moduli tečaja – 8 modula
 • tjedna nastava – 2 dana u tjednu (uključujući tečaj jezika)
 • za vrijeme pohađanja tečaja kandidati mogu raditi pola radnog vremena (3-4 dana u tjednu) i zaraditi 300-400 eura tjedno
 • nakon uspješnog završetka tečaja kandidati mogu osigurati posao asistenta u zdravstvu s početnom plaćom od minimalno 1500 eura mjesečno

Tečaj za medicinske sestre

 • tečaj prikladan za medicinske sestre registrirane u Hrvatskoj, koje ispunjavaju uvjete za prijavu u Irski odbor medicinskih sestara i primalja (Nursing & Midwifery Board of Ireland)
 • kandidati će dolaskom u Irsku pohađati programe obuke koje će omogućiti ITLP
 • trajanje tečaja – 6 mjeseci (uključujući i tečajeve jezika za kandidate kojima je potreban napredak)
 • tijekom trajanja tečaja ITLP će pružiti pomoć kandidatima pri registraciji u registar sestara. Nakon što ishode dozvolu, ITLP će pomoći kandidatima u pronalasku odgovarajućeg poslodavca*
 • tijekom trajanja tečaja kandidati mogu raditi na pola radnog vremena i zaraditi do 400 eura tjedno
 • *obaveza kandidata/sestara tokom studija je pronaći odgovarajućeg poslodavaca, a B&B Nursing i ITLP pri tome mogu pružiti odgovarajuću pomoć

 

PROGRAM ‘Obrazovanje i rad’ – NAŠA ZADAĆA?

Pomoć pri preseljenju

 • Profesionalno savjetovanje o dolasku u Irsku i osiguranju životnih potreba u Irskoj
 • Doček na aerodromu
 • Početna potpora u pronalasku zajedničkog smještaja
 • Smjernice za pristup osnovnim sadržajima u Irskoj
 • Savjeti pri kupovini osnovnih namirnica
 • Savjeti o mobilnim operaterima i početnim nadopunama računa
 • Smjernice o putovanju i javnom prijevozu

Usavršavanje

 • Individualni pristup kandidatima – potpora studentima s poteškoćama
 • Tečaj jezika

Zaposlenje

 • Pomoć u pronalasku poslodavca za part-time posao za vrijeme trajanja tečaja
 • Pomoć u pronalasku poslodavca za part-time posao nakon registracije medicinskih sestara u Irski odbor medicinskih sestara i primalja (Nursing&Midwifery Board)

Napredovanje u karijeri

 • Pomoć kandidatima koji su zainteresirani za napredak da uspješno završe daljnje obuke i tečajeve (npr. pri programima koji omogućuju prijavu na prediplomski studij za medicinske sestre ili tečajevima za nadzor poslovanja u zdravstvu (Pre-Nursing Courses i Supervisory Healthcare management Courses)
UPISNINA ZA TEČAJ

PROGRAM OBRAZOVANJE I RAD TEČAJ ZA ASISTENTA U ZDRAVSTVU – bez prethodnog iskustva u zdravstvu

 OPIS  CIJENA
Polog (plaća se u trenutku upisa) € 1,500
1.rata školarine (plaća se 3 mjeseca nakon početka tečaja) € 750
2.rata školarine (plaća se 6 mjeseci nakon početka tečaja) € 750
Trošak stručnog ispita (plaća se nakon završetka tečaja) € 80
 UKUPNI TROŠKOVI € 3,080

PROGRAM OBRAZOVANJE I RAD TEČAJ ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE

 OPIS  CIJENA
 Upisnina € 1,500
 Naknada za zapošljavanje € 0,00
 UKUPNI TROŠKOVI € 1,500

 

Detaljnije informacije o programu zdravstvene njege možete pronaći ovdje.